Hizmetlerimiz

ÇOCUK VE ERGENLER:


Iki yaş sendromu
Kardeş kıskançlığı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Öfke kontrol problemi
Dürtüsellik
Takıntılı ve tekrar eden davranışlar
Depresyon
Içe kapanma
Kaygı bozuklukları
Duygu durum bozuklukları
Korkular
Uyum bozuklukları
Yeme bozuklukları ve kilo problemi
Uyku bozuklukları
Kendini ifade etme becerileri
Özgüven
Akademik becerilerin kazanımı
Okula uyum ve adaptasyon
Sınav kaygısı
Akran ilişkileri
Aile içi ilişkilerin düzenlenmesi
Kayıp ve yas süreci
Şiddete maruz kalma
Istismar

OYUN TERAPİSİ:


Oyun Terapisi

AİLE DANIŞMANLIĞI:


Aile danışmanlığı
Boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık
Boşanma süreci

YETİŞKİNLER:


Kişisel mutluluk düzeyinin arttırılması
Depresyon
Öfke kontrol probemi
Kaygı bozuklukları
Duygu durum bozuklukları
Korkular
Bağımlılıklar
Takıntılı ve tekrar eden davranışlar
Ilişki problemleri
Yeme bozuklukları ve kilo problemi
Uyku bozuklukları
Mesleki tatminsizlik
Kendini gerçekleştirme ile ilgili problemler
Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık
Özgüven
Kayıp ve yas süreci
Şiddete mağruz kalma
İstismar
Intihar

YAŞAM KOÇLUĞU:


Yaşam Koçluğu